Generalforsamling 2023 – indbydelse

Landsforeningen af Danske Hjorteavlere

D. 14. marts 2023 klokken 17:45 på Hotel Årslev kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
Tilmelding for spisning senest den 26. februar til jh@lindehovedgaard.dk
Program
18:00 Spisning
19:00 Generalforsamling
19:55 Pause med kaffe og kage
20:00 Foredrag med Freddy Wulff (se nedenfor)
21:30 Forventet afslutning
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
På valg er: Elisabeth Husum, Jacob Hald, Lars Nielsen, Christian Simmelsgaard (alle modtager genvalg)
Valg af suppleanter, 2 er på valg
6. Valg af bilags kontrollanter
7. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent)
8. Eventuelt

 • Aktiviteter
 • Pølsekursus

Freddy Wulff, født 1945, er eventyrer, jæger, journalist og fotograf. Han er opvokset i Dronningborg ved Randers, men har tilbragt hovedparten af sit liv som bl.a. minearbejder, professionel jæger og eventyrer rundt om i verden. Forfatter til Professionel jæger (2011), Vild jagt (2013) og Vilde eventyr (2022).
Vilde eventyr
Freddy Wulff er atter bogaktuel – og teateraktuel – og i øvrigt også foredragsaktuel. Det gennemgående tema er hver gang det vilde eventyr.
Freddy Wulff har selv fortalt det – talrige gange – og ellers kan det opleves fra hans egen mund, når han i løbet af dette forår holder foredrag rundt omkring i Danmark. Så vi dvæler ikke ved barndommen i Randers, værnepligten i Livgarden, uddannelsen hos ØK tiden som professionel jæger i New Zealand eller jobbet som skribent på Ugens Rapport. I stedet vil han gerne rette fokus mod de vilde eventyr, som har været ledetråden i hele Freddys liv. For de har bragt ham vidt omkring og sat sig spor, som vil være længere end den navnkundige eventyrers egen livsbane.
Gonzo
Så lad os tage udgangspunkt i det, der kommer til at stå tilbage. Freddy har aldrig kendt til angst. Og så har han ifølge sin egen forklaring altid haft en glimrende evne til at hænge hjernen på knagerækken og så ellers kaste sig ud i aldeles halsbrækkende bedrifter. Samtidig har han været drevet af en nærmest ubændig nysgerrighed, og netop kombinationen af dødsforagt og nysgerrighed har bragt ham helt derud, hvor man næsten ikke engang tør fantasere sig til at være.
Den nye bog er fyldt med veldokumenterede eksempler på udfordringerne og stærke personlige oplevelser fra fornuftens overdrev.
Som noget relativt nyt tilbage i de tidligste 1970ere satte reporteren, Freddy Wulff, sig selv i centrum. Det er i den forbindelse ikke urimeligt at påpege, at Freddy er den første danske journalist, der tager Hunter S.
Thompsons skrivestil og teknik til sig på en måde, så det ret hurtigt bliver hans vedblivende varemærke. Det er den stil, der jævnligt omtales som gonzojournalistik, og i Freddys tilfælde med det raffinement, at et par af de klassiske journalistiske dyder som akkuratesse og kildekritik blev fastholdt.
Det stod tidligt klart for Freddy Wulff, at hans særlige fortællekraft fandt et lydhørt publikum. Ikke bare hos Ugens Rapport, hvor han debuterede og eksperimenterede sig frem til sin stil under sikker føring af Kurt Thybo, men også på de velsete internationale nyhedsmagasiner i Paris, New York og Rom. De mest
slagkraftige reportager fra Freddys pen og Pentax blev således udgivet i Ugens Rapport – og næsten tyve udenlandske magasiner.
Freddy var med til at tegne et billede af en verden, som ingen – eller kun meget få – dengang kendte til. Han gjorde verden større og det ukendte lidt mere erkendt. Han var med til at dokumentere folkeslag og – det vender jeg tilbage til – vildtarter, som ingen anede eksisterede.
Selvstændig
Allerede som knægt havde Freddy en plan. Han sparede op. Passede på sine penge, og drømte stort. Da han var gammel nok til at kunne erhverve et motorcykelkørekort, kørte han selv til undervisningen på sin Harley Davidson – som han havde købt for sparepengene.
Sådan gik det også i voksenlivet. Freddy brød med Allers faste principper om, at det var dem, der ejede de artikler, som blev udgivet i deres magasiner – og således også Freddys historier i Ugens Rapport. Freddy tog sagen i egne hænder, og den redaktionelle succes, han oplevede i den internationale bladverden, blev således også til hans egen økonomiske frihed, som gjorde ham i stand til at rejse, hvorhen han ønskede sig og med mulighed for at blive længere, end nogen bladredaktion ville have finansieret.
Her er en af nøglerne til at forstå, hvorfor Freddy Wulff i lange stræk slet ikke er i andet end telefonisk og telexkontakt med Ugens Rapport hjemme i Danmark. For det meste er han bortrejst. På opgave. Og langt, langt væk.
Ugens Rapport
Når Det Kongelige Teater i juli 2022 havde premiere på Ugens Rapport, så skal man nok bemærke teatrets
egen tilføjelse til titlen, ”Inspireret af virkeligheden.” For selvom man endnu ikke kan vide, hvad der kommer til at foregå på de skrå brædder, så ser oplægget ud til at være milevidt fra den virkelighed, som såvel bladredaktionen i almindelighed som Freddy Wulff i særdeleshed deltog i. De annoncerede orgieagtige tilstande var bestemt ikke hverdagskost, og karakterer som Freddy Wulff var kun sjældent i København, så hans tilstedeværelse på den virkelige redaktion var langt mindre fremtrædende, end de kongelige skuespillere har lagt op til.
Når det er skrevet, så bør det også bemærkes, ja måske ligefrem glorificeres, at nulevende personer gestaltes med eget navn og nogenlunde tro visuel fremtoning i et stykke kongelig skuespilkunst. Det er ikke en gunst, som overgår mange danskere og da slet ikke eventyrlystne reportere. Men her er Freddys meritter nået til. Personen er blevet til et kunstnerisk udtryk, som med garanti ikke var en del af karriereplanen.
Nye vildtarter
På Zoologisk Museum i København har de et velbevaret skind med horn og det hele af den såkaldte Vu Quang-okse – som i dag også kaldes saola (Pseudoryx nghetinhensis). Det er det bedst bevarede og mest komplette skind, der findes i hele verden.
Hvis man laver et opslag på nettet, så kan man blandt andet læse, at oksen vejer omkring 90 kilo, og at den var ukendt for alle andre end de lokale stammer inde i de tætte urskove omkring Vietnam og Laos. Man kan også læse, at det var et hold forskere, der tilbage i 1992 nærmest tilfældigt faldt over nogle markante horn, der mindede om antilopehorn. Herefter blev der foretaget forskelige genetiske undersøgelser, der fastslog, at der her er tale om en indtil da helt ukendt dyreart.
Her er der tale om en besynderlig faktaforflygtigelse, for jo oksen var ukendt, og den blev fundet i 92, men ikke af forskere. Men af en nysgerrig reporter, som havde hørt om det sære dyr, som de lokale Hmong-folk kalder for saht-supahp. Den observante reporter var naturligvis Freddy Wulff, der kontaktede sin ven, Peter Arctander, der var professor i genetik på Københavns Universitet, og fik her bekræftet, at, hvis dette dyr vitterlig fandtes, så ville det være en helt ny og for videnskaben ukendt vildtart.
Derfor vendte Freddy tilbage til junglen mellem Vietnam og Laos, hvor han også tidligere havde rejst.
Organiserede for egne midler en ekspedition langt ind i den tætte jungle og vendte retur med det
endegyldige bevis på dette nye dyrs eksistens.
Misundelsen i videnskabelige kredse må have været til at tage at føle på, for en af dagbladet Politikens
skribenter kastede sig ud i en bandbule mod Freddy Wulff og beskyldte ham for at have slået det aldeles
sjældne dyr ihjel, mens den etablerede videnskab aldrig har givet Freddy Wulff den kredit, der tilkommer
ham for at have fundet et nyt stort pattedyr. Det skete kun to gange i forrige århundrede. Men ser man efter på skindet på Zoologisk Museum, så står der, at det tilhører Freddy Wulff, og at det er udlånt for bestandigt til Zoologisk Museum.
Saolaen blev naturligvis straks fredet. Der er etableret alverdens foranstaltninger for at bevare dens
levesteder og for at give arten de bedste muligheder for at overleve. I dag går der lange tider, mellem at man ser billeder af det stille og smukke dyr fra diverse fotofælder, men så vidt man ved, så er den der endnu, der hvor Freddy fandt den for snart 25 år siden.

Generalforsamling 2022 – referat

Tirsdag d. 15. marts 2022, Løsning kro, Jernbanegade 2, 8723 Løsning.

Formand Kim Jensen bød velkommen til ca.35 fremmødte.

Valg af dirigent og referent
Herefter blev Jakob Hald valgt som dirigent og Elisabeth Husum valgt som referent.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning (Kim Jensen)
Der har ikke i det forgangne år været afholdt arrangementer pga. Covid 19. Vi har stadig et pølse-kursus til gode.

Emnet ”øremærkning” har været emnet i 2021.
Maj 2021 modtog alle vi, der er CVR-registreret  med hjorteopdræt, brev fra Fødevarestyrelsen i E-boks. Der stod at det var et krav at alle dyr var mærket senest 13/2 2022.
Bestyrelsen nedsatte herefter en arbejdsgruppe bestående af Kim Jensen, Poul Martinussen og Jacob Hald. De har lige siden arbejdet hårdt og mange timer på i første omgang at fjerne kravet om øremærkning og i anden omgang at så mange som muligt blandt foreningens medlemmer får dispensation.
Der har været afholdt møde med Miljø og fødevareudvalget på Christiansborg, adskillige møder med Fødevarestyrelsen, møder med politikere og møder med dagspressen. Derudover er et væld af telefonopringninger behandlet.
Resultatet af al dette arbejde er i skrivende stund:

 • Der kan søges dispensation. Brev modtaget december 2021.
 • Fristen er flyttet til 13/8 2022. Brev modtaget januar 2022.
 • Al hjorteavl er ekstensivt.

Der kan gives dispensation hvis følgende er opfyldt:

 1. Dyrene er opdrættet under ekstensive forhold.
 2. Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker.
 3. Området, hvor dyrene holdes, sikrer en høj grad af isolering af dyrene.

Dispensationen er for tre år.

Formanden modtog applaus.
Emnet blev diskuteret af de fremmødte under punktet Eventuelt.

Fremlæggelse af regnskab og budget (Kasserer Frank Gade)
Regnskabet gennemgås og godkendes. Budgettet gennemgås og godkendes.

Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelse, 3 medlemmer af den siddende bestyrelse er på valg.
Ved sidste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med følgende:

Kim Jensen
Frank Gade
Elisabeth Husum
Erik Mølgaard
Jacob Hald
Lars Nielsen
Christian Simmelsgaard

Nu:
Kim Jensen, Frank Gade og Erik Mølgaard er på valg.
Kim Jensen ønsker ikke genvalg. Erik Mølgaard og Frank Gade genopstiller. Poul Martinussen vil gerne stille op.

Erik Mølgaard, Frank gade og Poul Martinussen blev valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest.

Valg af suppleanter, 2 er på valg
Kim Jensen og Alan Kristensen opstillede og blev valgt som suppleanter.

Valg af Bilag kontrollanter
De to bilagskontrollanter Peter Skott og Karl Jespersen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent
Efter diskussion frem og tilbage, valgte vi at genindføre kontingent på 600,-.

Eventuelt
Aktiviteter:

Dato for pølse-kurset kommer snarest. Denne vil blive lagt på hjemmesiden og på Facebook.

Arbejdsgruppen vil gerne fortsætte med det store arbejde med øremærkning.

Sommertur: Lars Nielsen, Søttrupgård hjorteavl & jagtfarm og Peter Scott, Arden Dyrepark vil lave en sommertur. De melder en dato ud snarest. Denne vil blive lagt på hjemmesiden og på Facebook.

Lars Nielsen, Søttrupgård hjorteavl & jagtfarm har tre effektive fangstanlæg og har øremærket sine dyr. Han tilbyder at man kan komme og se fangstanlæggene og få vejledning i hvordan man kan gøre derhjemme. Han kommer også gerne ud. Deltagere på sommerturen kan se fangstanlæggene på turen.
Det blev overvejet om foreningen skulle få lavet et par fangstkasser som medlemmer kan låne.

Fedfa. Foreningen har genindmeldt sig ind i den europæiske hjorteforening FEDFA igen. Kim Jensen blev vores kontaktperson.

Elisabeth Husum overtager som redaktør Facebook-siden ”Dansk hjorteavl”.

Diskussion af øremærkesagen:
Lige nu er der givet en del dispensationer, men vi må forvente at de er givet i de nemme sager.
De afslag, der er givet indtil nu, ser ud til at være givet i de tilfælde, hvor der ikke er beplantning inde i indhegningen. Hvad der her er minimumskravet og om dyrene skal kunne komme ind i beplantningen, vides ikke. FVST vil ikke lave en generel regel her, fordi de siger de forbeholder sig retten til at give dispensation, selvom der ikke er beplantning inde i hegnet.
Det ser også ud til at dispensationer er givet hvor man kan gå langs ydersiden af hegnet uden at se dyrene.
FVST vil ikke vejlede. De siger det er en individuel vurdering. Og de vil ikke placeres i en situation, hvor de har vejledt, hjorteavler efterlever vejledningen og så dispenseres der alligevel ikke.
Har man ikke dispensation, har man en farm. Har man en dispensation er man naturplejer.
Har man dispensation, er der ingen begrænsning på brug af dyrene.
Der var ingen tilbageholdelsestid på bedøvede dyr. Dette er ændret nu, men tilbageholdelsestiden er endnu ikke defineret.
FVST har skrevet en fortolkning af forordningen og fået den godkendt i EU. Tilbagetrækkes denne, tilbagetrækkes alle øremærkedispensationer, for de er givet på baggrund af fortolkningen.
En deltager på generalforsamlingen fik sin dyrlæge til at vedlægge et brev til dispensationsansøgningen. 
Arbejdsgruppen har et samarbejde med Tyskland. I forhold til EU er de et meget større land med flere og større farme. Derfor er det interessant at følge hvad de gør i forhold til EU-forordningen.
Det videre arbejde: arbejdsgruppen arbejder hårdt videre på at så mange som muligt får dispensation. De arbejder også på at repressalierne for ikke at øremærke ved manglende dispensation bliver klare. Lige nu er der ingen der kender disse.

Generalforsamling 2021 – referat

Tirsdag d. 24. august 2021, Lindbjerg Forsamlingshus, Skovvej 1, 8930 Randers.

Valg af dirigent og referent
Formand Kim Jensen bød velkommen til ca. 40 fremmødte. Herefter blev Jakob Hald valgt som dirigent og Elisabeth Husum valgt som referent.

Det blev diskuteret, om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der skulle ifølge vedtægterne have været generalforsamling i foråret 2021, men Corona-situationen forhindrede dette. Da der ingen indvendinger var, vedtog vi at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Næste generalforsamling bliver foråret 2022, og så er vi tilbage til normale tilstande.

Formandens beretning (Kim Jensen)
Kim gennemgik sin beretning. Bestyrelsen havde ikke været samlet til møder pga. Corona-situationen.
Det planlagte pølsekursus ikke afholdt. Der skal findes et nyt sted og en ny dato i foråret 2022. Kim påpegede, at det på sidste generalforsamling blev besluttet at gøre 2021 kontingentfrit. Dette skal genovervejes (se punkt 8).
I forbindelse med EU-forordningen om øremærkning har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på denne sag. Referat og diskussion af denne sag sidst i dette referat.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Fremlæggelse af regnskab og budget (Frank Gade)
Regnskab og budget blev gennemgået. Herunder blev det pointeret at pølsekurset ER betalt og at aftalen er at kurset afholdes i 2022.

Der blev spurgt ind til faldet i antal medlemmer af foreningen. Forklaringen er, at alle der stod optegnet, som ikke havde betalt kontingent og som ingen mailadresse havde, er automatisk udmeldt. Således dækker tallet nu over faktiske medlemmer.

Der blev spurgt om vi skal betale moms, når vi er så lille en forening. Bestyrelsen vil undersøge dette.

Regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Behandling af indkomne forslag
Formanden foreslog at vi slog punkt 5, 6 og 7 sammen. Det blev vedtaget.

Jakob Hald foreslog, at den siddende bestyrelse bliver til bestyrelsesmødet foråret 2022. Dette for at sikre kontinuitet i forhold til det verserende arbejde med EU-forordningen. Forslaget blev vedtaget.

Valg af bestyrelse, valg af suppleanter og valg af Bilag kontrollanter

På generalforsamlingen 2022 vil vi sikre, at bestyrelsesmedlemmer bliver valgt forskudt og for 2 år ad gangen.

Dog er der tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i 2021, som er gået ud af bestyrelsen. Det er Poul Martinussen, Niels Sommer og Daniel Nørgaard.
Vi valgte her Lars Nielsen, Christian Simmelsgaard og Elisabeth Husum.

Vi venter med valg af suppleanter til 2022.

Som kasserer blev Frank Gade valgt. Peter Skott og Karl Jespersen blev valgt som bilagskontrollanter.

Fastsættelse af kontingent
Forrige år var kontingentet 480,- plus moms. I 2021 var det vedtaget, at året var kontingent-frit. Efter diskussion for og imod, blev det vedtaget at genindføre kontingentet på 480,- plus moms. Desuden blev det vedtaget at første år er medlemskabet gratis.

Eventuelt
Peter Skott: Der har været tale om et forårsarrangement med besøg i Arden Dyrepark og grill hos Lars Nielsen, Søttrupgård. Det arbejdes der videre på.
Forslag fra Peter Skott: der skal være bespisning til generalforsamlingerne.
Forslag fra Carsten Haunstrup: undgå at lægge generalforsamlingen i uge 7 og 8. Her er skolernes vinterferie.

Herefter gik vi over til drøftelse af arbejdet med EU-forordningen om øremærkning. Hensigten med forordningen er fødevaresporbarhed.
Da brevet fra fødevarestyrelsen landede i eboks i maj, nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af Poul Martinussen, Kim Jensen og Jakob Hald.
Arbejdsgruppen har sørget for at der været indslag i aviser og radio.
Arbejdsgruppen har været til møde med fødevarestyrelsen. Arbejdsgruppen stillede en række spørgsmål. Overordnet set ER forordningen vedtaget, men der arbejdes hård på at påvirke en fornuftig fortolkning. Det brev vi har fået i eboks er FVST fortolkning af forordningen.
Der blev på mødet med FVSTnævnt mange ting og intet vedtaget – FVST har sit første møde slut i september.
Men følgende er noget af det der var oppe og vende:
Et hegn over 5 ha og under 50 ha kan måske defineres som ekstensiv drift. Der skal være bakker, træer og søer i indhegningen. Formålet er at dyrene skal kunne trække sig fysisk tilbage fra ejeren. Der må ikke være tale om kødproduktion. Formålet skal være rekreativt. Og så kunne man måske få dispensation her.
Der bliver tale om en sag til sag vurdering. Alle der på nuværende tidspunkt søger dispensation kan forvente besøg af FVST.
De andre lande i EU har endnu ikke meldt noget ud.
Martin Lund, Dyrlæge og bl.a. underviser på det obligatoriske kursus i hjorteavl, der udbydes af SEGES. Han kom med input. Bl.a. sagde han at det tager 3-4 generationer før man med rimelighed kan få dyrene igennem et fangstanlæg.

D. 1. september har arbejdsgruppen foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevare-udvalg. Udvalget bad om input til dette.
Her kom mange gode forslag. Et af dem var at de skal medbringe en hjorteopsats. Dette for at vise hvor umuligt det er at komme tæt på dyrene og for at vise hvor store de reelt er. Sten Laursen har et der kan bruges.

Generalforsamling 2021 – referat

Sted: Lindbjerg Forsamlingshus, Skovvej 1, 8930 Randers
Tid: 24. August 2021 kl. 18.30 til 21.30

Ordinær generalforsamling afholdes forskudt pga. Corvid-19 situationen. Emner/forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen skal sendes til stenholm1@hotmail.com eller ringes ind på 20957919.

Det forventes at der ud over den faste dagsoden vil blive brugt tid på snak om den nye EU-forordning. Vi har i arbejdsgruppen fået foretræde for folketingets fødevareudvalg 1/9 2021 (10-15 min. får man). I den
forbindelse ønskes flest mulige input.

Hele bestyrelsen er tidsmæssigt på valg, generalforsamlingen skal tage stilling til dette spørgsmål. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg så der skal vælges nye.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, ? medlemmer af den siddende bestyrelse er på valg.
6. Valg af suppleanter, ? er på valg
7. Valg af Bilag kontrollanter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Afslutning med kaffe og kage

Konstituering af Bestyrelsen 2020

På et kort konstitueringsmøde umiddelbart efter Generalforsamlingen, har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kim Jensen Kuitse Valgt for 1 år
Kasserer: Frank Gade Valgt for 2 år
Redaktør: Poul Martinussen Valgt for 1 år ( medlemslister ,mailadresser, nyhedsbreve )
Sekretær: Niels Holst Sommer Valgt for 1 år
Daniel Nørgaard Valgt for 2 år
Jacob Hald Valgt for 2år
Erik Mølgaard Valgt for 2 år

NY
Suppl. Tonni Horn og Elisabeth Husum

Generalforsamling 2020 – referat

Mandag d. 3 Februar 2020, på Hotel Comwell, Værkmestergade 2 8000 Århus C.

Formand Kim Jensen bød velkommen til ca. en snes fremmødte, som sammen med bestyrelsen, forinden var blevet bespist i hotellets restaurant.
Herefter valgtes Frank Gade som dirigent, og Niels Holst Sommer som referent.

Formandens beretning.

Kim kunne berette, at der ikke havde været de store opgaver som formand i det forgangne år. Han havde dog været kontaktet vedr. en tvist om nogle dyr som angiveligt havde støjet for meget i forhold til naboer, og en sag om placering af et skydetårn i forbindelse med et hegn.
Formanden kom ind på at der i bestyrelsen hersker en udbredt selvkritik omkring de uopnåede planlagte opgaver, så som for få nyhedsbreve og en sommerudflugt som aldrig blev til noget. Omkring nyhedsbrevene er en stor del af problemet, at det stadig kniber med at skaffe stof til artikler mm. Han opfordrede hele forsamlingen til i højere grad at bidrage hermed. Bestyrelsen har endvidere indset, at man måske skal skrue lidt ned for ambitionerne omkring forskellige tiltag, og i stedet fuldføre på et lidt lavere niveau.
Kim løftede sløret for et par kurser der for nuværende er i støbeskeen, nemlig et ”foder og ernæringskursus” her engang foråret, og måske et kursus i etablering af fanganlæg til eftersommeren.
Der har været afholdt Hjortekursus i maj 19. med Jørgen Soelbjerg som kursusleder. Nyt kursus ikke planlagt.

Regnskab.

Bilagskontrollanterne havde forinden godkendt det omdelte regnskab. Jørn Lindgaard fremlagde regnskab og budget med forklaringer og henvisninger, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet .
Kommentar: Det kniber med annoncer på hjemmesiden, og der var forslag fra salen om man skulle gøre annoncering her, gratis for medlemmer.

Valg af Bestyrelse.

3 medlemmer af bestyrelsen stopper. Det er: Jørn Lindgaard, Poul Martinussen og Poul Erik Sperling.
Vores 2 suppleanter: Frank Gade og Daniel Nørgaard, havde forinden accepteret i at rykke op som bestyrelsesmedlemmer, og Poul Martinussen lod sig overtale til at tage et år mere. Herefter manglede vi så 2 nye suppleanter, og efter nogen betænkningstid kom der så 2 bud fra salen: Tonni Horn og Elisabeth Husum. Elisabeth lovede senere på aftenen at hun godt ville tage sig af vedligeholdelse af vores hjemmeside.
Frank Gade og Karl Jespersen genvalgtes som bilagskontrollanter.

Kontingent.

Grundet foreningens gode økonomi og det faktum at der ikke helt er blevet leveret omkring nyhedsbreve, og arrangementer, vedtog man at fastholde kontingentet for 2020 uændret. Bestyrelsen vil overveje muligheden for afmelding af momsregistrering.

Eventuelt.

Under dette punkt tog forsamlingen fat omkring nedsættelse af udvalg og fordeling af opgaver.

Afsætningsudvalg: Kim Jensen, Jacob Hald, Allan Kristensen.
Emner kunne være: Gårdbutikker, Stalddørssalg og Markeder. Evt. sammenslutning af mindre avlere, så man lettere kunne garantere en fast forsyningsgrad.

Avlsudvalg: Allan Kristensen, Daniel Nørgaard, Poul Martinussen, og Steen Laursen.
Emner kunne være: Import af nye avlsdyr mhp. vægtøgning og stærkere dyr.

Spegepølsekursus: Jacob Hald.
Kursus i fremstilling af spegepølser, og en løs forhåndstilmelding af ca. 10 personer blev konstateret. Lørdag d. 19 september blev foreslået. Han havde også ideer omkring et kursus i etablering af fanganlæg, og opbygning af gårdbutik.

Fodrings- og ernæringskursus: Poul Martinussen.
Poul Martinussen er allerede langt med oprettelsen af et ”fodrings og ernærings kursus”. Underviser bliver Martin Lund. Der er fremskaffet lånte lokaler i Herning til ca. 15 medlemmer engang i april.

Efter Generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage.

Referent: Niels Holst Sommer

Referat af kort bestyrelsesmøde forud for Generalforsamling 2020.

1. Plan for valghandling mhp. nye bestyrelsesmedlemmer.
Hvis det, som sædvanligt, viser sig svært at fremskaffe nye medlemmer fra forsamlingen er planen at suppleanterne rykker op, og at Poul Martinussen overtales til endnu et år. Herefter skal der vælges nye suppleanter. Dette bliver forhåbentlig nemmere, end at vælge nye til bestyrelsen.

2. Foderkursus.
Poul Martinussen har arrangeret et ”foder og ernæringskursus”, for ca. 15 medlemmer, med Martin Lund som underviser. Han har ligeledes fået tilsagn om at kunne låne nogle lokaler i Herning, til afholdelse en gang i foråret. (medio April).

3. Diverse kurser.
Forslag fra Jacob Hald, om oprettelser af kurser som f.eks.: Etablering af fanganlæg, herunder mobile, og fremstilling af spegepølser. Afholdelse heraf kunne være i september.

4. Visioner for det kommende år.
Frekvensen af nyhedsbreve SKAL op!
Skal vi i foreningen, fremover, stadig være momsregistreret.

Generalforsamling 2019 Region SYD – referat

Den 13. februar 2019.

Der var 5 fremmødte til den årlige generalforsamling.

 1. Hans Valentin blev valgt som dirigent og referent.
 2. Jørn Lindgaard aflagde formandens beretning.
 3. Jørn Lindgaard forelagde regnskab 2018.
 4. Der blev vedtaget vedtægtsændringer således, at Region Syd og Region Øst blev nedlagt, og der dannes én Landforening for alle Regioner i Danmark.
 5. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
 6. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
 7. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
 8. Under eventuelt blev der dannet en ny struktur, således af eet medlem fra Region Syd og eet medlem fra Region Øst indgår i den nye Bestyrelse for Landsforeningen.

Derudover blev følgende diskuteret/gennemgået.

Region Syd har de sidste par år haft svært ved at lokke folk til generalforsamling

Det sidste års tid har folk i Region Nord lagt meget arbejde i foreningen, for at gøre vedtægterne klar til dette års generalforsamling.

Flot stykke arbejde og det blev godkendt hele vejen rundt i regionerne.

Det betyder at vi har nedlagt region Syd og Øst med henblik på at gøre foreningens arbejde mere rationelt og desværre på grund af manglende opbakning fra medlemmer.

På mødet fremgik det, at der er vanskeligheder med at få sendt mail til alle, da der er flere der opgiver deres mail adresser forkert, og så kan man selvsagt ikke sende noget til dem. SÅ HJÆLP os med at få styr på adresser, telefon nr. og ikke mindst e-mail adresser.

Fremover udsendes der ikke længere blade fra foreningen, da udsendelserne var meget dyre, der udsendes i stedet for nyhedsbreve per. e-mail, hvilket gør det ekstra vigtigt at sikre, at de mail adresser man oplyser er korrekte.

MVH Hans Valentin

Generalforsamling 2019 – referat

Onsdag den 6 Februar 2019 kl. 19.30, Rold Storkro,
Vælderskoven 13 9520 Skørping.

Formandens velkomst. Poul Erik Sperling bød velkommen til 30 deltagere, som forinden var bespist i kroens restaurant.

3 personer fra Region Øst var mødt, ingen fra syd.

Der var fra start lidt usikkerhed om det var Landsforeningen eller Region Nord, der afholdt Generalforsamling. Formanden forklarede at det selvfølgelig var Region Nord, men at aftenen gerne skulle munde ud i at de 3 Regioner afløstes af én Landsforening. Med dette på plads, mente forsamlingen at hele bestyrelsen burde være på valg. Dette blev taget til efterretning.

1).

Frank Gade valgtes som dirigent, Niels Sommer som referent.

2).

Formanden oplyste i sin beretning at der pt. er 92 medlemmer og ca. 480 hjortehold i Danmark.

60 % af disse er 5 dyrs besætninger, 40 % er større farme og offentlige dyreparker.

Årets sommerudflugt gik til Henning Hansen Dokkedal, hvor 30 deltagere var mødt op. Efterfølgende besøgte man Lille Vildmose og museet her.

Hjemmesiden er en succes, men henvendelser fra nye eventuelle hjorteholdere har grebet om sig og er blevet en ” tidsrøver ”. Der bliver derfor udarbejdet en pjece et kort og en liste over besøgsfarme, som kan besøges før en evt. opstart.

Vores blad er blevet afløst af et antal nyhedsbreve. Der er udsendt 3 breve i 2018, men flere ønskes fremover.

Foreningen har fremstillet en pjece til omdeling hos evt. nye medlemmer.

Der mangler stadig få deltagere til hjortekurset. Fødevarestyrelsen har rykket for at få et kursus på benene. Der har manglet en ”tovholder” på området, men dette er nu ordnet.

På grund af vores banks ønske om opdaterede vedtægter for foreningen, og på grund af meget lille aktivitet i Syd og Øst, har Nord arbejdet med forslag til ny struktur for foreningen.

Formanden mindede om at man ved tilsyn, skal have en liste over afgåede dyr (dødebog).

Mulighederne for at få tilladelse til hold af Sikahjorte er nok udtømte men formanden at man måske med tiden kunne opnå tilladelse til hold af Elge.

Man kunne måske også tilskynde Kommunerne til at indhegne deres afgræsningsarealer til hjorte, og etablere færiste, så offentligheden frit kan færdes ind og ud.

4)

Regnskabet blev fremlagt af Jørn Lindgaard. Budgetfremlægningen blev kommenteret med forslag om kontingentnedsættelse, og et ønske om at noget af formuen blev brugt til markedsføring. Ligeledes var der ønske udmeldelse af Fedfa.

Kontingent uændret.

Regnskab og budget blev godkendt.

5)

Frank Gade gennemgik forslag til ændringer af vedtægter. Diskussion om 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning blev det 7 personer. 


6)

Bestyrelsen blev genvalgt med få ændringer.

Nyvalgt blev:
Kim Jensen Kuitse. Daniel Nørgaard udtræder af bestyrelsen og bliver suppleant

Jacob Hald og Frank Gade genvalgtes som suppleanter.

Bilagskontrollanter: Frank Gade og Karl Jespersen.

Efter Generalforsamlingen var LADH. ( ligesom ved fællesspisningen) vært ved kaffe og kage.

Referent: Niels Holst Sommer Sekretær.

Generalforsamling 2018 Region ØST – referat

15. Februar mødtes vi til generalforsamling i ØST kl. 19:00 hos Asger i Køge. 6 personer (3 medlemskaber) og 2 fra hovedbestyrelsen var mødt op. Kim blev valgt til dirigent. Dina aflagde formandens beretning, der desværre handlede om, at årets farmbesøg, der ellers var planlagt til 2 farmbesøg i Syd Sverige med indlagt frokost måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger. Landsformand Nikolai Therkildsen orienterede om sine tanker for landsforeningen, og hvad han forventede at ville præsentere på den efterfølgende generalforsamling i hovedbestyrelsen. Et stort tema, som fyldte meget, skulle blandet andet være, at bladet Hjorteavleren fremover vil blive erstattet af et nyhedsbrev.

Herefter var der valg, hvor følgende poster blev besat:

Formand: Dina Lindgren Jensen

Næstformand: Asger Wiuff

Sekretær: Dina Lindgren Jensen

Bestyrelsesmedlem: Mona Espersen

Det var en hyggelig aften med rigtig meget hjortesnak, men også med overvejelser om hvorfor det er så svært at få kontakt til medlemmerne.

Referent: Dina Lindgren Jensen

Generalforsamling region Nord 2018 – referat

Mandag d. 12 februar 2018 kl. 19.30

St. Binderup Kro 9600 Års.

Formandens velkomst.

Nytiltrådte formand (og landsformand) Nicolai Therkildsen, bød velkommen til de ca. 30 fremmødte, efter endt fællesspisning i kroens restaurant.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 6

1)  Valg af dirigent.

Frank Damborg blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, min 14 dage før, ved personlig invitation.

Sekretær Niels Holst Sommer valgt som referent.

2) Formandens/Landsformandens beretning.

Nicolai gennemgik årets aktiviteter. Der har været afholdt et konstituerende best.møde, hos Jørgen Lindgaard, hvor han selv blev valgt som regionsformand.

Der har været en vellykket sommerudflugt med besøg hos Eddie Jensen og Frank Gade med ca. 20-25 deltagere og senere et besøg af en Tjekkisk hjorteavlerforening, med ca. 50 deltagere, hos Nicolai selv, med efterfølgende udflugt til Nationalpark Thy. Tjekkerne kvitterede med en invitation til et genbesøg i Tjekkiet.

Formanden omtalte også vores flotte nye hjemmeside med stor ros til bagmændene bag denne.

Nicolai tog derefter fat på diskussionen omkring vort medlemsblad. Det var kun lykkedes at samle stof til 2 ud af i alt 4 planlagte blade, til trods for flere opfordringer til foreningens medlemmer, om at sende materiale ind. Derudover har vi pt. Ingen redaktør af bladet. Det er derfor ved at være sidste udkald, hvis bladet skal reddes, i dets nuværende form, og forsamlingen blev direkte adspurgt om nogen kunne påtage sig hvervet som redaktør.

Landsformanden vil stille samme spørgsmål i de andre regioner, og hvis dette intet resultat giver, vil Region Nord indstille bladet til nedlæggelse, i Hovedbestyrelsen.

Forsamlingen så gerne bladet bibeholdt, men erkendte også at det ville blive svært. Et glimrende alternativ kunne så være et antal nyhedsbreve sendt ud på mail som et supplement til vores nye hjemmeside.

Landsformanden berettede at der ikke sker så meget i de 2 andre Regioner. I Øst var der planlagt en udflugt til Sverige som blev aflyst pga. manglende tilslutning, og i Syd er der ikke megen aktivitet og her mangler man pt. en formand.

Regionsformanden afsluttede sin beretning med at bekendtgøre sin afgang som formand efter kun 1 år pga. arbejdspres. Hvorvidt han fortsætter som Landsformand er han endnu ikke afklaret med.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget.

Landsforeningens regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.

4) Indkomne forslag.

Ingen Indkomne forslag.

5) Valg til regionsbestyrelse.

Poul Erik Sperling                   Næstformand             Genvalgt

Jørn Lindgaard                        Kasserer                      Genvalgt

Daniel Nørgaard                     Best.medlem               Nyvalgt

6) Valg af suppleanter.

Frank gade                                                                      Genvalgt

Jacob Hald                                                                       Genvalgt

7) Valg af bilagskontrollanter.

Frank Gade                           Genvalgt

Karl Jespersen                      Genvalgt.

8) Eventuelt.

Diskussion om foreningens holdning ti ulve.

Der har endnu ikke været tilfælde af ulveangreb på hjortefarme, men når det sker er der ingen regler om erstatning. Der er heller ikke pt. udsigt til reguleringstilladelse. Overvejelse omkring påkobling til samme indrømmelser som f.eks. fåreavlere trodsalt har opnået i deres produktioner.

Efter kaffen præsenterede næstformand Poul Erik Sperling den nye hjemmeside. Han høster, fortjent, stor anerkendelse for sit arbejde og resultatet heraf. En god, let overskuelig hjemmeside, som i første omgang indeholder det stof vi hidtil har kunnet finde i vores medlemsblad, med et væld af links til al mulig relevant information for hjorteavlerne. En glimrende platform for fremtidig formidling i vores forening.

Referent: Niels Holst Sommer

Generalforsamling region Nord 2017 – referat

Afholdt Tirsdag den 7 Februar 2017 kl. 19.30
St. Binderup Kro 9600 Års.
Formandens velkomst.
Aftrædende formand, Poul Erik Sperling, bød velkommen til forsamlingen på ca. 20 personer, som forinden havde nydt et måltid (wienerschnitzel) i kroens restaurant. Han beklagede den meget sene varsling om mødet, som skyldtes en forsinket bladudgivelse.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 6
1) Valg af dirigent.
Frank Gade blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen , trods alt, var lovligt indvarslet, ( Min 14 dage før ) ved personlig invitation.
2) Formandens beretning.
Poul Erik Sperling orienterede om årets aktiviteter. 2 Bestyrelsesmøder + 1 Hovedbestyrelsesmøde. Årets sommerudflugt var desværre blevet aflyst pga. byggeri hos værten.
Poul Erik bekendtgjorde at han pga. ophør med hjortehold, ikke ønskede at fortsætte som formand, så bestyrelsen skal ved konstitueringen finde en ny.
Orientering omkring vores hjemmeside, som godt kunne trænge til en ”opstrammer” og bladet, hvor det er blevet lidt bedre med bidrag. Således ligger der lige nu flere artikler klar. Der arbejdes også stadig med en opskriftsbog.
Poul Erik appelerede til at man får registreret de 5 dyrs farme som findes rundt omkring, da han ellers frygter opstramninger hos hjorteholderne generelt. Dette kunne f.eks. krav om øremærkning.
Husk at føre besætningslister, også afgåede dyr, ( kvitteringer fra DAKA )

2a) Landsformandens orientering.
Landsformand Nicolai Therkildsen, oplyste at foreningens medlemstal nu er 91. i alt 9 har udmeldt sig det seneste år, hovedsagligt pga. ophør. Der er ca. 510 registrerede farme i alt, og anslået ca. 100 derudover.
Der er stadig et ønske om at forsøge at skaffe flere medlemmer. Evt. gennem personlig kontakt, når vi støder på disse kolleger.
Nicolai remsede flere ønsker til fremtiden op.:
Referater fra møder i FEDFA, skal fremover i vores medlemsblad.
Ønsker om en fast dato for årlige sommerudflugter.
Ønsker om email adresser på alle medlemmer.
Derudover efterlyste han ideer til udflugter samt artikler, historier anekdoter og billeder til vores blad.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget.
Landsforeningens regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.
4) Indkomne forslag.
Ingen Indkomne forslag.

5) Valg til regionsbestyrelse.
Nicolai Therkildsen næstformand. Genvalgt
Niels Holst Sommer sekretær Genvalgt
6) Valg af supleanter.
Frank gade Genvalgt
Jacob Hald Genvalgt

7) Valg af bilagskontrollanter.
Frank Gade Genvalgt
Karl Jespersen Genvalgt.
8) Eventuelt.
Løst og fast om ideer, til at styrke foreningen med flere medlemmer. Fra salen var der forslag om oprettelse af facebook grupper, for hurtigere kontakt og formidling

Referent: Niels Holst Sommer

Generalforsamling Region Øst 2017 – referat

Mandag d. 20. marts 2017 mødte 11 medlemmer op kl. 19:00, hos Asger Wiuff i Køge.
Ulrik Salmonsen blev valgt til dirigent og erklærede dagsorden og indkaldelse som værende i orden efter omstændighederne.
Asger Wiuff aflagde, i formandens fravær, formandens beretningen, hvilket var kort, da der ikke er sket meget i regionen i årets løb, hvorefter Asger fortsatte med at referere fra Landsformandens beretning fra 2016. Her fremgik det, at man forsøger at lave en ny hjemmeside for foreningen, ligesom man også gerne vil forny bladet.
I Asgers beretning fremgik det også, at formand Helle Rasmussen, som vi valgte i 2016, grundet uforudset travlhed har måttet trække sig fra formandskabet.
Asger fortalte kort om hovedforeningens regnskab, hvor forsamlingen særligt stillede spørgsmålstegn ved beslutningen om køb af printer m.m.
Herefter var der valg, som resulterede i følgende bestyrelse:
Formand: Dina Lindgren Jensen
Næstformand: Asger Wiuff
Kasserer: Willy Knudsen
Sekretær: Dina Lindgren Jensen
Bestyrelsesmedlem: Mona Espersen
Suppleant: Ulrik Salmonsen
Suppleant: Jørn Andersen

Under eventuelt var oplægget:

”Hvad ønsker generalforsamlingen, der skal ske det kommende år?”
Forslag/ønsker fra forsamlingen var:
-Farmbesøg på Svensk hjortefarm
-Farmbesøg hos Åse og Ulrik på Valnødlund
-Evt. lave en brochure om hjortekødets fortrinligheder (ernæring m.m).
-Få klarlagt kravene for at kunne sælge ved markeder m.m
-Undersøge muligheden for evt. at have en fælles salgsvogn, som kunne bruges på skift