Annoncer

Her vil vi bringe annoncer vedrørende udstyr og materiel, der kan tænkes at have interesse for hjorteavlere.

Det er vores håb, at der med tiden vil opbygges en landsdækkende oversigt.
Også firmaer, der ikke har webbutik eller er på internettet opfordres til at reklamere her.
Annoncer bringes her på hjemmesiden.

Annoncer fremsendes til godkendelse pr. email.