Om hjortene

De forskellige arter:
Dådyr, Krondyr, Sika Hjort, Elge, Rensdyr og Hvidhalet Hjort er omtalt her.

Dådyr.
Det er en mellemstor hjort 85-110 cm i skulderhøjde.
Voksne hjorte vejer 60-110 kg og voksne hinder 30-50 kg.
De har en flot gylden pels med hvide pletter om sommeren.
Dådyret er ikke et oprindeligt dansk dyr. Den er indført til dyrehaver og jagt for mange år siden.
De føder kalvene (bambien) i juni/juli.

 

 

Kronhjort.
Den største hjort i Danmark, den er 120-150 cm.
i skulderhøjde.
Gennemsnitsvægten for hjorte er 140-150 kg., dog kan voksne hjort i fri natur komme op på 230 kg.. Hinderne vejer i snit omkring 90 kg.
I den fri natur er bestanden vokset voldsomt, de seneste år, der var op til 1000 styk i Danmark  op til 1970, siden er bestanden vokset til over 6ooo  i dag(2017).
I store flokke (rudler) kan de gøre en del skader på landbrugsafgrøder.

Dette foto er af den gamle danske stamme i Tofte skov >

kronhjort

 

 

 

 


Sikahjort.

Sikaen er mindre end Dådyret, den har en skuldrehøjde på 80-85 cm.

Voksne hjorte vejer 40-55 kg. og voksen hinder 28-40 kg.
Sikaen blev indført til Danmark fra Østasien første gang i 1900 til Svenstrup Gods på Midtsjælland.
Første fritlevende bestand blev etableret i perioden 1905-10 på Frijsenborg Gods i Østjylland.
I 2002 var der ca. 550 fritlevende dyr fordelt på 6 bestande på Sjælland og 7 i Jylland.
Herudover var der 23 dyrehaver og hjortehold med Sika.

Denne hjorteart må holdes af de, der har en gammel tilladelse til hold
af Sikahjort.
Nye kan ikke få tilladelse se dette link med folketingssvar.

Hold af Sikahjort, svar fra folketinget 2006.

 

 

Elge.
Elgene må heller ikke holdes i hjorteavl i Danmark, men tager du til Sverige er der mange
farme med elge.

Der har flere gange været fritlevende elge på Sjælland, de er svømmet over Øresund fra
Sverige.

Der er i 2016 udsat Elge i Lille vildmose under hegn.
De findes også i Skandinavisk Dyrepark på Djursland.

 

 

 

 

 

Elgkalv flaskes op i Svensk Elgpark                                                                                                              Elgko med kalv

Elge kan igen ses i Danmark.
Nu kan du se Elge i Danmark i Lille Vildmose. Her er hele området mellem Høstemark skov og Tofte reservatet blevet indhegnet, i alt et 2200 ha. stort område.
Området er så stort at man kan køre derinde af de veje der var der før (eks. Hegnsvej og Grønvej), man kører blot over nogle færister. Der er ligeledes flere stier ind i området man kan gå på.

I juni måned 2016 blev der lukket 5 ungdyr af elge ud i området sammen med 22 krondyr. Det er meningen at de med tiden skal holde området nedgnavet, så mosearealerne bevarer deres karakter, og ikke springer i tæt skovkrat.
Krondyrene spiser mest græs, medens elgene helst spiser grene og blade, en elg kan spise 50 kg. foder om dagen.
Det er i sommer gået rigtigt godt med de første dyr, de ser ud til at trives i området, selv om de i starten mest ville opholde sig i den nordlige del, hvor udslusnings hegnene er. En lille rudel af Krondyrene holdt dog til nede omkring Lille Sø.

Fredag den 20. januar 2017 kommer der 5 elge mere, også fra Sverige, til Lille Vildmose. De er fra et andet sted i Sverige, og det er for at undgå indavl i gruppen.
De nye skal dog først være i et karantænehegn nogle måneder før de lukkes ud i mosen.
Det er ligeledes meningen at lukke nogle flere krondyr ud i løbet af vinteren fra bestanden i Høstemark og Tofte Skov. Antallet kommer noget til at afhænge af hvor mange de kan få til at gå ind i udslusnings hegnene.

Selv om elge er store dyr, kan de være meget svære at få at se i så stort et område, så det kræver tålmodighed at få dem at se.
Alle elgene og nogle af krondyrene er mærket med GPS, så man kan se hvor de er, og hvordan de bevæger sig i området.
I sommerperioden har elgene været mest aktive kl. 07-08 om formiddagen og kl. 14-17,00 om eftermiddagen. Og de er selvfølgeligt lettes at opdage når de bevæger sig rundt i området.
Man kan gå ind på en hjemmeside og se hvor de har været i området, blot kan de sidste 5 dage ikke ses, så man kan ikke bruge den til at se nøjagtigt hvor de er lige nu.
Hjemmesiden hedder www.lillevildmose.dk/gps-tracking.
Elgene har i den sidste måned været mest i 2 grupper, en i nord i området ved Rovfugletårnet og en gruppe i den vestlige del af området (Portlandmosen).
God tur hvis du vil ud og prøve lykken med at finde elgene, der er adgang til alle veje og stier hele døgnet rundt.

Rensdyr.
Findes både vildt og som tamdyr i Nordskandinavien.

Hvidhalet Hjort.
Stammer fra Nordamerika.
Den er udsat i Finland i 1938, og der er nu en stor bestand i hele den sydlige del af Finland.