Forside

Foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget 1. september 2021

Her er ministerkommentar til Dansk Hjorteavlerforenings henvendelse: Link

Her er link til svar på nogle af spørgsmålene Dansk Hjorteavlerforening rejste på mødet: Link

Velkommen til Landsforeningen af Danske Hjorteavlere’s hjemmeside.

Hjorteavlerens formål er:
At studere og sprede kendskabet til hjorteavlen, herunder også lønsomheden for erhvervet.
At undersøge mulighederne for afsætning af hjortekød
At udøve oplysnings- og konsulentvirksomhed for hjorteavlen.
At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder, institutioner og organisationer.

Der er ca. 500 aktive hjortehold i Danmark, så der er mange at dele erfaringer med.
De fleste er små hold under 5 voksne dyr, der jo så er fritaget for kontrol, men de skal være registret ved fødevarestyrelsen af hensyn til smittefare og spredning af sygdomme, og de kan også søge fødevarestyrelsen om fritagelse af øremærkning.
Der er dog også en del på over hundrede dyr, hvor økonomien spiller en stor rolle.
Hjorteavlerforeningen har medlemmer fra begge grupper, vi laver møder og udflugter over hele landet for at skabe kontakt mellem medlemmerne, samt ikke mindst udveksle erfaringer og ideer med hinanden.
Skal du til at starte som hjorteavler, kan der spares mange ærgrelser ved at kontakte andre i foreningen om regler, materialer, priser og hvordan man rent praktisk graver de lange pæle i jorden.
Husk der må ikke sættes dyr ind i et nyt hegn uden det er godkendt af fødevarestyrelsen, heller ikke et lille hegn til under 5 dyr.

De første hjortefarme blev i øvrigt grundlagt i New Zealand omkring 1970, i Danmark kom de første i 1983 og i 1987 vedtog folketingen “lov om hjortehold”.

Sammenslutningen af europæiske hjorteavlere.