Kontakt

Formand
Kim Jensen Kuitse
stenholm1@hotmail.com
Telf. 20 95 79 19                                                 

Redaktør for Nyhedsbreve
Poul Martinussen
pma@umove.dk

Ønsker du at besøge en farm, kan du finde kontakter og kort på dette link: Besøgsfarme 2

.

INDMELDELSE:
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til:

Kasserer
Frank Gade

98 55 83  33
Email: fg@nopanordic.com

Medlemskab koster p.t. kr 600.00 pr år inkl. moms, og kontingentet opkræves i marts måned.

Blandt fordelene ved medlemskab kan nævnes:
Nyhedsbreve – 1 til 2 medlemsmøder, eksempelvis som farmbesøg, om året – Arrangementer – Foreningen er talerør til myndighederne – Lær andre hjorteavlere at kende – Udveksling af erfaring – Hjælp til at løse eventuelle problemer – Afsætning af dyr .