August 2020

Der er udsendt nyhedsbrev om nyt fra formand og kasser, transport af hjortevildt, nyt fra udvalg og nyt om kurser.